Jeg vil bli kontaktet






Ola Njå Bertelsen

Seniorkonsulent
Webstep Stavanger


+47 476 23 114
http://www.webstep.no Cell +47 476 23 114

Last ned vCard

Ola har jobbet flere år som interaksjonsdesigner spesielt med forretningskritiske løsninger og fagapplikasjoner. Dette har medført tett kontakt med organisasjonene som bestiller verktøyene for å forstå organisasjonens behov. Tett kontakt med brukerne av verktøyene har vært sentralt for å forstå forretningsområdet og deres behov. Han har også deltatt i flere innsiktsprosjekter med tjenestedesign, kundereiser og konseptutvikling.

Et fokus på løsninger som fungerer og løser oppgaven sin har vært viktig hele veien for Ola. En god forståelse for hvordan mennesker, organisasjoner og teknologi spiller sammen står sentralt i de løsningene som foreslås og i måten problemstillinger angripes på. Ola er glødende opptatt av at verktøyene som utvikles skal løse oppgavene på en måte som setter brukerne i en styrket posisjon. Dette betyr systemer som tar høyde for endring i rutiner og som tar høyde for at det ligger en styrke i fleksibilitet fremfor rigiditet, dessuten at de er testet på brukerne og i så måte har god brukskvalitet. Dette perspektivet sammen med designtenkning har også fungert godt i innsiktsprosjektene.