Jeg vil bli kontaktet


Øystein Bjørke_Webstep Fokus

Øystein Bjørke

Seniorkonsulent
Webstep Fokus, Oslo


+47 997 37 824
http://www.webstep.no Cell +47 997 37 824

Last ned vCard

Øystein er sivilingeniør fra NTNU og kom til Webstep Fokus i september 2015, med mer enn 15 års erfaring innen arkitektur, design og utvikling av softwareløsninger i ryggsekken, hovedsaklig på Microsoft-platform.

Øystein har brukt .NET siden rammeverkets «fødsel» og har hovedsaklig jobbet med dette siden, men har også lang erfaring med Javascript. Han holder seg kontinuerlig oppdatert på nye teknologier og rammeverk, både på web-, Windows- og mobile plattformer, og har fokus på kvalitet og på å finne enkle og pragmatiske løsninger. Han har også bidratt til og startet flere open-source prosjekter. trives med å jobbe i team, gjerne med smidige utviklingsmetoder, og liker å dele kunnskap, og lytte og lære av andre.

Øystein er svært opptatt av software craftsmanship, SOLID-prinsipper, testdrevet utvikling og domenedrevet design. Han har betydelig erfaring med arkitektoppgaver, men trives like godt som utvikler, både på frontend og backend. De siste årene har han jobbet som ledende arkitekt med ansvar for tekniske systeme, med avanserte domenemodeller og visualisering; et område hvor vedlikeholdbarhet, mulighet for skalering og utvidelsesmuligheter har vært viktig.