Jeg vil bli kontaktet


Øystein_arneson_webstep_fokus

Øystein Monsrud Arneson

Seniorkonsulent
Webstep Fokus, Oslo


+47 977 72 539
http://www.webstep.no Cell +47 977 72 539

Last ned vCard

Øystein er sivilingeniør fra NTNU og kom til Webstep Fokus i Oslo i november 2013 fra konsulentstilling i Capgemini. Der jobbet han som konsulent og  scrummaster etter smidige metoder. Øystein er spesielt sterk på integrasjon  mot eksterne systemer og databaser, særlig med WCF, NHibernate og ADO.net.

Øystein elsker å sette seg inn i nye problemstilling og komme opp med gode løsninger på problemer. Han er veldig rask i å lære nye teknologier, systemer og fagområder, og fokuserer skarpt på kodekvalitet, testbarhet, lesbarhet og enkelhet. Øystein trives godt i team,  han ivrer etter å lære mer og er flink til å dele det han kan med de som er rundt han. Dette gjør ham til en verdifull lagspiller uten at det hindrer ham i uproblematisk å jobbe på egenhånd der dette kreves og situasjonen tilsier det. På fritiden deltar Øystein ofte på brukergruppemøter og andre fagrelaterte samlinger for å holde seg oppdatert.