Jeg vil bli kontaktet


Solveig Ølmheim

Seniorkonsulent
Webstep Bergen


+47 415 48 822
http://www.webstep.no Cell +47 415 48 822

Last ned vCard

Solveig er utdannet Bachelor i Data ved Høyskolen i Bergen, HIB. Fra 2000 og fram til oppstart i Webstep i februar 2017 har Solveig arbeidet i Tieto Norway AS.

Solveig er en erfaren utvikler i Tieto Oil&Gas Operations Support Solutions (OSS) sin programvare-portefølje. Der har hun jobbet på tvers av begge hovedproduktene og deres øko-systemer. Arbeidsoppgavene har dekket de fleste områdene av utviklingsløpet fra kundekontakt, kravspesifisering, design og datamodellering – til utvikling, testing og utrulling av system hos kunder. Solveig har et lidenskapelig forhold til programvareutvikling og har fokus på kodekvalitet og vedlikeholdbarhet.  

Solveig sørger for å ha tett dialog med nøkkelpersoner i prosjektene. Hun bidrar til en inkluderende og åpen kultur og har samtidig fokus på kvalitet i leveransene, overholdelse av frister og god koordinering med alle involverte. Hun deler gjerne av sin kunnskap og er flink til å inspirere andre.

Solveig er lett å samarbeide med og trives både i team og i soloprosjekter. Samtidig kvir hun seg ikke for å ta på seg ansvar og løse oppgaver på egenhånd når dette er nødvendig eller formålstjenlig. Hun har også erfaring med å jobbe i, og veilede, multikulturelle og globalt distribuerte utviklerteam, og bidra til effektivitet og kvalitet i leveransene. Dette røper evnen hennes til å sette seg inn i brukeres og kollegers situasjoner og bidra effektivt til felles, gode resultater.