Jeg vil bli kontaktet


Steffen_Joergensen_Webstep_i_Stavanger

Steffen Jørgensen

Seniorkonsulent
Webstep Stavanger


+47 990 34 620
http://www.webstep.no Cell +47 990 34 620

Last ned vCard

Steffen kom til Webstep i oktober 2012 fra Acenture, medbringende seks års fartstid i arbeid med løsninger innen bank-finans og telekom. Han er en seniorkonsulent med sterkt engasjement for det faglige, har arbeidet mye med automatiserte prosesser og strømlinjeforming av oppgaver, og har en bred faglig kunnskap, som han har hatt stor glede som bakgrunn for effektiv problemløsning.

Steffen fyller roller som utvikler, arkitekt, forvalter og analytiker. Han samarbeider godt med andre, er omgjengelig, ivrig og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Steffen er proaktiv av natur og søker stadig forbedrende tiltak til beste for sine oppdragsgivere og sine kolleger på teknologi og forretning.