Jeg vil bli kontaktet


svein_fidjestøl_webstep_fokus

Svein Fidjestøl

Seniorkonsulent
Webstep Fokus, Oslo


+47 450 43 334
http://www.webstep.no Cell +47 450 43 334

Last ned vCard

Svein Fidjestøl er master/sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og kom til Webstep Fokus i mai 2009 fra Computas. Han har erfaring med utvikling av .NET-baserte systemer både fra sitt arbeid som konsulent de siste årene, innen medisinalsektoren (utvikling av en Smart Client/.NET Remoting-løsning/Web Services). gjennom et portalprosjekt for en stor bistandsorganisasjon, GTS Webbooking-prosjekt innen logistikk, Totalarkitektur-prosjekt innen sjøfart og i et prosjekt for Kriminalomsorgen. Disse prosjektene har gitt ham mye erfaring med webapplikasjoner basert på .NET-plattformen.

Svein har de siste årene fått god erfaring med smidige metoder, enhetstesting og Continuous Integration. Han er MCSD.NET (Microsoft Certified Solution Developer) og har god kjennskap til bl.a. C#, Windows Forms, ASP.NET, Web Services, .NET Remoting, WCF. Han har også god kjennskap til bruk av Open Source-biblioteker i prosjekter.