Jeg vil bli kontaktet


Terje_Stene_Webstep_Partner

Terje Stene

Rådgiver og prosjektleder
Webstep Partner, Oslo


+47 911 87 123
http://www.webstep.no Cell +47 911 87 123

Last ned vCard

Terje er sivilingeniør fra NTH (NTNU) og kom til Webstep Partner i november 2013, fra Steria. Terje har nesten 20 års erfaring fra IKT-prosjekter, primært som prosjektleder, men også fra roller som IT-sjef og kontraktsansvarlig. Han er en erfaren prosjektleder med hovedfokus på systemutvikling, anskaffelse og innføring av nye systemløsninger og har flere års erfaring fra driftsovertakelser, leveransemottak og oppbygging av forvaltningsapparat.

Terje hatt oppdrag innen en rekke ulike bransjer og organisasjoner med samarbeidspartnere fra flere leverandører nasjonalt og internasjonalt. Flere av oppdragene har vært preget av høy funksjonell og organisatorisk kompleksitet. Han har opparbeidet seg kompetanse på distribuert leveranse og samarbeid med internasjonale leverandører samt offshoring med utviklings- og forvaltningsapparatet lokalisert i India.

Terje har lang erfaring med anbudsprosesser og kontraktshåndtering relatert til leveranseprosjekter med kontraktsforvaltning og leveranseoppfølging av prosjekter. Han er sterk på metodikk, legger vekt på kunnskapsbasert ledelse og har gode evner til å få mennesker til å jobbe sammen. Terje får tilbakemeldinger på gode analytiske evner og systematisk arbeidsmåte, samt at han bevarer ro og oversikt i perioder med høyt arbeidspress.