Jeg vil bli kontaktet


TONE

Tone Pettersen

Seniorkonsulent
Webstep Partner, Oslo


+47 934 35 554
http://www.webstep.no Cell +47 934 35 554

Last ned vCard

Tone kom til Webstep Partner i mars 2015 fra stilling som Senior Test Manager i Nets. Hun har arbeidet med test og testledelse i snart 35 år og er dermed en av dem som har lengst erfaring innen dette området i Norge.

Tone har solid erfaring fra bank-, finans- og forsikringsektoren og har vært en sentral pådriver i den tekniske utviklingen i banksektoren spesielt. Hun har vært i mange roller og funksjoner på kunde-, mottaker- og leverandørsiden, og har arbeidet med idé- og produktutvikling, funksjonell løsningsbeskrivelse, kravspesifisering, testing og testledelse, ledelse av produksjonssetting, opplæring, brukerstøtte med videre. Hun  har også hatt ansvar for å utvikle testmetoder, testprosesser og rammeverk for test i ulike organisasjoner.

Tone er vant med de fleste arbeids- og ledelses/-metodikker og kan tilpasse arbeidsmåte til den enkelte kunde og prosjekt. Hun har ledet prosjekter og større forvaltningsreleaser og har også vært ScrumMaster i kombinasjon med testlederrollen. Dette gir en unik og solid erfaringsplattform som Tone bruker aktivt for å forstå prosjekter og prosjektdeltagere, deres arbeidssituasjoner og agendaer.

Som testleder arbeider Tone helst slik at prosjektene unngår lange og tunge testfaser i sluttfasen. Hun fokuserer på tidlig testing av både krav og kode, og på god kommunikasjon rundt forståelse av krav. Testprosjektene har både brukt manuell og automatisert test, parallelltesting og statiske testmetoder. Tone legger vekt på å arbeide slik at det legges igjen testprosesser hos kunden som kan gjenbrukes både i forvaltning og nye prosjekter. På grunn av sin erfaring og trygghet blir hun ofte brukt som coach og støttespiller i utvikling og optimalisering av test- og andre arbeidsprosesser.

Tone uttrykker seg klart og tydelig både skriftlig og muntlig, og mener at god kommunikasjon ofte kan være en metode i seg selv for å unngå feil både i kravene og i systemutviklingen. Hun setter seg fort inn i nye systemer, produkter og problemstillinger slik at hun kan ha fokus der risikoen er størst. Tone liker å bidra til at mennesker i ulike roller og team samarbeider og kommuniserer godt. Hun drives av og trives med høyt tempo og utfordringer. Hun er initiativrik og selvgående, arbeider strukturert og målrettet, og leder med entusiasme.