Jeg vil bli kontaktet


Tone_Semmen_Hansson_Webstep_Innsikt

Tone Semmen Hansson

Seniorkonsulent Business Intelligence
Webstep Innsikt, Oslo


+47 934 31 596
http://www.webstep.no Cell +47 934 31 596

Last ned vCard

Tone er sivilingeniør, datateknikk, fra NTNU og kom til Webstep Innsikt i september 2013, fra Affecto. Tone har allsidig erfaring fra ulike roller som funksjonell arkitekt, scrum-master, databaseansvarlig, utvikler og prosjektleder i flere IT-prosjekter de siste årene. Hun har gjennom dette arbeidet opparbeidet seg bred kompetanse og erfaring fra alle faser i et utviklingsløp; fra behovsanalyse, kravspesifikasjon, estimering og løsningsdesign til implementasjon og test, samt teamledelse og samhandling med kunde.

Tone jobber effektivt og målrettet, og hun stiller høye krav til egne leveranser. Hun er løsningsorientert og samarbeider godt, men hun har også styrken til å ta selvstendige avgjørelser når situasjonen krever det. Kombinasjonen av solid teknisk kompetanse og gode lederegenskaper gjør at Tone håndterer alle de faglige utfordringer hun blir stilt overfor på en utmerket måte.

Tone er fremoverlent, og hun har en praktisk og analytisk tilnærming til å forstå, formidle og dokumentere kundens behov og krav gjennom strukturerte og omforente metoder og teknikker. Hun kommuniserer godt, både muntlig og skriftlig. Hennes systematiske og nøyaktige arbeidsform skaper tillit og trygghet hos kunden, ved at deres behov følges opp og ivaretas på beste måte. Hun lærer seg nye teknologier og tilegner seg ny kunnskap raskt og effektivt.

Tone er positiv, og hun skaper engasjement rundt seg. Hun har humor, og hun motiverer de hun jobber sammen med. Kompetanse, kunnskap og høy faglig integritet er svært viktig for Tone. Hun er også en sterk pådriver for kunnskapsdeling i alle team hun er involvert i.