Jeg vil bli kontaktet


Trond Kjetil Nilsen Webstep i Kristiansand

Trond Kjetil Nilsen

Seniorkonsulent
Webstep Kristiansand


Telefon +47 990 45 365
http://www.webstep.no Cell Telefon +47 990 45 365

Last ned vCard

Trond Kjetil er utdannet fra Høgskolen i Agder og har i tillegg mastergrad i Information Systems fra Australia. Han startet karrieren sin i Accenture som konsulent og utvikler i kundeprosjekter innen Bank-Finans og Telecom. Fra 2003 har han vært konsulent på prosjekter innen mobilitet/telekom og Olje/offshore, spesielt innen drilling og safety.  Trond Kjetil har jobbet i tett kontakt med forretningssiden hos sine oppdragsgivere og har gode evner til å sette IT-satsninger inn i en forretningsmessig sammenheng. Han har erfaring og kompetanse til å fylle flere roller i vårt tjenestespekter, fra utvikling og arkitektur til prosjektledelse.

Fra 2003 har Trond Kjetil hatt hovedfokus på utvikling, spesielt på Microsoft.Net plattformen;  ASP.NET WebForms/MVC, WPF. SQL Server, Microsoft Azure,  Umbraco CMS. HTML/REST, Javascript/JQuery, CSS / Bootstrap. Fra 2012 og fram til oppstart i Webstep, har Trond Kjetil  arbeidet med en rekke  kunde- og brukerrettede prosjekter i B2C-markeder, som webløsning og bestillingssystem for offentlig transport, reklamedistribusjonsløsning til smarttelefoner, frilansformidling på web og app for taxibestilling.