Jeg vil bli kontaktet


Vegard_Tunes_Webstep_i_Oslo

Vegard Tunes

Prosjektleder
Webstep Partner, Oslo


+47 970 83 388
http://www.webstep.no Cell +47 970 83 388

Last ned vCard

Vegard kom til Webstep Partner fra Forsvaret der han sist har arbeidet med erstatning og utfasing av Totalforsvarets høygraderte IKT-systemer.  Vegard Tunes har solid erfaring i rollen som prosjektleder og besitter først og fremst evnen til å holde god oversikt i alle deler av prosjektet, gjennom strukturert og nøyaktig arbeid. Vegard er pliktoppfyllende og har stor leveransekapasitet. Han kommuniserer godt med mennesker rundt seg og trives med nye utfordringer, enten disse løses i samarbeid med andre eller på egenhånd. Det skapes positivitet og godt humør rundt Vegard og han får gode tilbakemeldinger på sine lederegenskaper.

Vegard Tunes sin spisskompetanse er innenfor IKT-infrastruktur og da spesielt mobile/flyttbare IKT-løsninger. Leveransene er brukt i miljøer hvor militære operasjoner er premissgiveren og hvor muligheten til å utøve kommando og kontroll er en forutsetning for å lykkes. Beredskapskravene til de avdelingene som benytter disse leveransene er høye. Dermed må løsningene være robust, kunne operere autonomt og ha god mobilitet. Denne kvaliteten kan være forskjellen på liv eller død.

Omfanget spenner fra IKT-infrastruktur for Totalforsvaret til IKT-løsninger for spesialstyrker i Afghanistan. Leveransene har vært sammensatte og Vegards gode forståelse for prosjektmetodikk har vært meget nyttig. Vegard har benyttet Forsvarets egen prosjektmetodikk (PRINSIX) og PRINCE 2 i gjennomføringen av prosjektene.

Etter 22.juli besluttet Regjeringen at sentrale aktører innenfor Totalforsvaret skulle ha muligheten til å kommunisere gradert. Som prosjektleder for gradert kommunikasjon til Totalforsvaret har Vegard fått mye kunnskap om samspillet mellom de ulike aktørene i statsforvaltningen. Prosjektet har brukt METFOR som malverk for å realisere løsninger hos kunden. Vegards forståelse for ITIL rammeverk har vært nyttig for å kvalitetssikre leveranser, drift og support. Vegard Tunes hadde kapteins grad i Forsvaret og er sikkerhetsklarert for norsk Hemmelig.