Jeg vil bli kontaktet


vetle

Vetle Valebjørg

Seniorkonsulent
Webstep Consulting, Oslo


+47 957 25 567
http://www.webstep.no Cell +47 957 25 567

Last ned vCard

Vetle er svilingeniør datateknikk fra NTNU og kom til Webstep fra Capgemini i august 2013. Han  er en erfaren javautvikler med erfaring som strekker seg fra design og utvikling av komponenter, til utvikling av webgrensesnitt og applikasjoner, med integrasjon mot eksisterende systemer.

De siste årene har Vetle jobbet som utvikler på Java-/JEE-plattformen hos NAV, med Oppdragssystemet; et sentralt system hos NAV, og et system som krever overblikk og innsikt i organisasjonen og forståelse for behov. Oppgavene har omfattet arbeid fra utforming av krav sammen med kunden og saksbehandlere,  via diskusjon av løsninger og arkitektur med resten av prosjektet og systemansvarlig hos kunden, til utvikling og testing av små og store endringer til nye applikasjoner.

Vetle er en meget omgjengelig person.  Han ble raskt godt kjent med organisasjonen og prosessene der, og måtte fylle mange roller i arbeidet med bestillinger fra de ulike fagsystemene internt.