Jeg vil bli kontaktet


Vidar_Ramdal_Webstep_Oslo_1

Vidar Ramdal

Seniorkonsulent
Webstep Consulting, Oslo


+47 970 78 613
http://www.webstep.no Cell +47 970 78 613

Last ned vCard

Vidar Ramdal kom til Webstep i mai 2011 fra stilling som senior systemutvikler i CMS-selskapet Idium.

Vidar er en kompetent Java-utvikler, som har lang erfaring med web-applikasjoner. Han har lang erfaring med innholdsbaserte applikasjoner, og med open source-rammeverk forbundet med dette. Arbeidserfaringen har han fått fra Idium, der Vidar har vært sentral i utviklingen av et helt nytt produkt for bedriftsmarkedet. Vidar har nyttig kompetanse på lagringsteknologier som JCR/Apache Jackrabbit, REST, OSGi/Apache Felix,  samt på forskjellige web-klient-rammeverk (f.eks. Dojo) og applikasjonsplattformen Apache Sling, hvor han er committer. Han har også erfaring på cloud computing. Gjennom stilling i Rubberduck Media Lab har han også han erfaring med distribuerte systemer, RMI, Struts og video-teknologier.

Vidar er god på forståelse og kommunikasjon rundt kundens behov, han er en kompetent rådgiver, en dyktig utvikler og han er opptatt av kodekvalitet og test.