Jeg vil bli kontaktet


Webstep, Oslo

Alle Webstepenheter i Oslo er samlokalisert i Lilleakerveien 8. Her finner du fire avdelinger: Webstep Consulting, Webstep Fokus, Webstep Innsikt og Webstep Partner. Hver enhet har skreddersydd leveransekraft på ulike tjenesteområder.

Besøksadresse: Lilleakerveien 8, 0283 OSLO
Postadresse: PB 272 Lilleaker, 0216 Oslo

Telefon: +47 4000 3325
Fax: +47 22 52 05 28

Webstep er satt opp for å serve oslomarkedet med dedikerte rådgivere og konsulenter tilpasset ulike IT-relaterte behov. Både Webstep Consulting ledet av Terje Orvedal (tel 950 37 332) og Webstep Fokus, ledet av Kjell Ljøstad  (tel 952 67 129) håndterer markedene for arkitektur, integrasjon og utvikling; WS Consulting ut fra sitt sterke javamiljø – WS Fokus med et tilsvarende sterkt miljø på .Net-plattformen. Open Source er et viktig stikkord for begge avdelinger.

Kundene våre på Business Intelligence- og datavarehus  i Oslo serves av konsulenter og rådgivere fra Webstep Innsikt, ledet av Øyvind Thoresen (tel 908 48 432) mens Webstep Partner, ledet av Hans Sigvart Hansen (tel 926 90 986), på kort tid har etablert et sterkt miljø for konsulenter og rådgivere innen prosjektledelse og testledelse.

Se oversikt over våre medarbeidere i Oslo.

 

Se noen av våre kundehistorier

 

NB: Fakturaadresser følger våre avdelinger og adresseres slik: 


Webstep AS
Att: Avdeling Consulting v/<din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen

(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Avdeling Consulting, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.


Webstep AS
Att: Avdeling Fokus v/<din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen

(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Avdeling Fokus, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.


Webstep AS
Att: Avdeling Innsikt v/ <din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen
(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Webstep AS avd Innsikt, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.

Webstep AS 
Att: Avdeling Partner v/<din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen
(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Webstep AS avd Partner, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.