Jeg vil bli kontaktet


Webstep-Oslo

Webstep, Oslo

Alle Webstepenheter i Oslo er samlokalisert i Lilleakerveien 8. Her finner du fem avdelinger: Webstep Consulting, Webstep Fokus, Webstep Innsikt, Webstep Partner og Webstep Basis. Hver enhet har skreddersydd leveransekraft på ulike tjenesteområder.

Besøksadresse: Lilleakerveien 8, 0283 OSLO
Postadresse: PB 272 Lilleaker, 0216 Oslo

Telefon: +47 4000 3325
Fax: +47 22 52 05 28

Webstep er satt opp for å serve oslomarkedet med dedikerte rådgivere og konsulenter tilpasset ulike IT-relaterte behov. Både Webstep Consulting ledet av Terje Orvedal (tel 950 37 332) og Webstep Fokus, ledet av Kjell Ljøstad  (tel 952 67 129) håndterer markedene for arkitektur, integrasjon og utvikling; WS Consulting ut fra sitt sterke javamiljø – WS Fokus med et tilsvarende sterkt miljø på .Net-plattformen. Open Source er et viktig stikkord for begge avdelinger.

Kundene våre på Business Intelligence- og datavarehus  i Oslo serves av konsulenter og rådgivere fra Webstep Innsikt, ledet av Øyvind Thoresen (tel 908 48 432) mens Webstep Partner, ledet av Hans Sigvart Hansen (tel 926 90 986), på kort tid har etablert et sterkt miljø for konsulenter og rådgivere innen prosjektledelse og testledelse.

Webstep Basis, ledet av Yngve Kristiansen, (tel 971 71 653) er vår avdeling for fremtidsrettet IT-infrastruktur. I flere av våre oppdrag, er flere av disse enhetene involvert.Se oversikt over våre medarbeidere i Oslo.

 

Se noen av våre kundehistorier

 

NB: Fakturaadresser følger våre avdelinger og adresseres slik: 


Webstep AS
Att: Avdeling Consulting v/<din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen

(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Avdeling Consulting, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.


Webstep AS
Att: Avdeling Fokus v/<din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen

(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Avdeling Fokus, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.


Webstep Innsikt AS
v/ <din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen
(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Webstep Innsikt AS, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.

Webstep Partner AS 
v/<din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen

(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Webstep Partner AS, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.


Webstep Basis AS 
v/<din kontaktperson>
C/o Kemax Økonomi Regnskap AS
Seiersbjerget 17, 5022 Bergen

(Du kan også sende til:
fakturamottak (a) webstep.no
Husk å skrive:  Att: Webstep Basis AS, v/<din kontaktperson>i emnefeltet på mailen.