Jeg vil bli kontaktet

Webstep-Oslo

Webstep, Oslo

Alle Webstepenheter i Oslo er samlokalisert i Lilleakerveien 8. Her finner du fem avdelinger: Webstep Consulting, Webstep Fokus, Webstep Innsikt, Webstep Partner og Webstep Basis. Hver enhet har skreddersydd leveransekraft på ulike tjenesteområder.

Webstep er satt opp for å serve oslomarkedet med dedikerte rådgivere og konsulenter tilpasset ulike IT-relaterte behov. Både Webstep Consulting og Webstep Fokus håndterer markedene for arkitektur, integrasjon og utvikling; WS Consulting ut fra sitt sterke javamiljø – WS Fokus med et tilsvarende sterkt miljø på .Net-plattformen. Open Source er et viktig stikkord for begge avdelinger. Kundene våre på Business Intelligence- og datavarehus  i Oslo serves av konsulenter og rådgivere fra Webstep Innsikt, mens Webstep Partner på kort tid har etablert et sterkt miljø for konsulenter og rådgivere innen prosjektledelse og testledelse. Webstep Basis er vår avdeling for fremtidsrettet IT-infrastruktur. I flere av våre oppdrag, er flere av disse enhetene involvert.Se oversikt over våre medarbeidere i Oslo. Se noen av våre kundehistorier

Besøksadresse: Lilleakerveien 8, 0283 OSLO
Postadresse: PB 272 Lilleaker, 0216 Oslo

Telefon: +47 4000 3325
Fax: +47 22 52 05 28

Avdelingsdirektør WS Consulting: Terje Orvedal
Mob: +47 950 37 332

Avdelingsdirektør WS Fokus: Kjell Ljøstad
Mob: +47 952 67 129

Daglig leder WS Innsikt: Øyvind Thoresen
Mob: +47 908 48 432

Daglig leder WS Partner: Hans Sigvart Hansen
Mob +47 926 90 986

Daglig leder Webstep Basis: Yngve Kristiansen
Mob +47 971 71 653

Ta kontakt