Jeg vil bli kontaktet


Beregner sanntids risiko på kraft

Med Promaps Online kan Goodtech levere risikoberegninger i sanntid på sannsynligheten for feil i kraftnettet og på økonomiske konsekvenser av disse feilene.

- Vi har laget et produkt vi er først i verden med. Og vi er forut for vår tid.
Arne B Svendsen, R&D Manager Goodtech Power

Ideen til prosjektet kom i 2002. I 2009 startet FoU-prosjektet med online risikohåndtering av kraftsystem.  Høsten 2013 kunne hele norgesmodellen til Statnett beregnes online hvert 10. minutt. – I tillegg til norgesmodellen har vi nå modellert opp hele det islandske kraftnettet som nå beregnes online hvert femte minutt, sier Ingrid Honve, webstepkonsulent og sentral i arbeidet med løsningen.

Utfordringen

En viktig utfordring i drift og overvåking av kraftsystemer er knyttet til usikkerhet rundt risikonivå. Det betyr at driftsmønsteret på nettet påvirkes av hvem som er på jobb og overvåker, vedkommendes erfaring og følelse for risiko.  Å få et reellt mål på risiko ville gi et helt annerledes utgangspunkt for proaktiv nettdrift. Et verktøy for sanntidsberegning av risikobildet i kraftnettet ville åpne for at kraftselskapene kan reagere på feil før strømbruddet skjer.

 

Dette gjorde vi

Promaps-prosjektet rommer svært mye godt tankegods der konsulenter fra Webstep over lang tid har jobbet skulder ved skulder med fagfolk og utviklere fra Goodtech. I dag og de siste tre årene har Ingrid Honve vært Webstep-konsulent inn i teamet. Hun jobber med oppgaver hele veien fra modellering og modellutvikling til analyser og presentasjoner for kundene.Ingrid utvikler funksjonalitet for generering av nettverksmodell og hun har bidratt til utvikling av kalkulator der en setter opp matematisk modell som løses i parallell – med fokus på beregningstid og det å kunne løse store modeller med mange scenarier innenfor begrenset tid. Videre har hun arbeidet med utvikling av brukervennlig klient.

Resultatet

Promaps representerer et paradigmeskifte innen drift av kraftsystemer. Systemet gir det nødvendige informasjonsmessige grunnlag for å treffe beslutninger i tide, med det dette har å si for kostnadsbesparelser og skadebegrensning. Dette åpner også for nye muligheter til å styre vedlikehold i nettet, drive planlegging for nødsituasjoner og legge grunnlag for god, generell nettverksplanlegging.

Foto: Tor Bergersen, Voltmag.

Kontakt oss

Nøkkelpersoner

Arne B Svendsen R&D Manager Goodtech Power
Ingrid Honve Seniorkonsulent

Tjenester levert

  • utvikling
  • integrasjon
  • arkitektur