Jeg vil bli kontaktet


Leder vei i Helse-IT

Helse Vest IKT AS har siden oppstarten i 2004 vokst til å bli ledende på etablering av IT-løsninger på en rekke områder innen spesialisthelsetjenesten.

- Med humør og energi kombinerer Websteps prosjektledere teknologiforståelse med evne til å nå mål.
Gjertrud Fagerli, avdelingsleder Helse Vest IKT AS

Siden 2007 har Webstep levert prosjektledere og testledere inn i mange og viktige Helse Vest-prosjekter. Vår felles erfaring er at test- og prosjektledere med tung teknisk bakgrunn og erfaring har de beste forutsetningene for å levere effektivt med kvalitet i komplekse teknologiprosjekter.

Utfordringene

Felles elektronisk pasientjournal på tvers av sykehus har lenge vært en drøm i helsevesenet. Det samme gjelder utnyttelse av potensialet som ligger i bruk av elektroniske resepter i spesialisthelsetjenesten. Hvordan økt oppmøteprosent kan redusere ventetider og bedre kapasitetsutnyttelse i polikliniske undersøkelser, representerer en tredje viktig utfordring.

Dette gjorde vi

Programmet som sikret felles løsning for elektronisk pasientjournal (EPJ) for alle regionens sykehus er fremdeles blant Vestlandets største og involverte nesten 1000 deltakere.

Webstep hadde prosjektledelse på prosjekt konvertering og assisterende prosjektleder på integrasjoner. I det påfølgende EPJ  konsolideringsprosjektet, der databasene for de fire helseforetakene i Helse Vest ble slått sammen, leverte vi prosjektleder og i tillegg delprosjektleder på integrasjoner. På et prosjekt for innføring av e-resept leverte vi prosjekt- og testleder både i pilot og utrullingsprosjektet. På prosjektet “Alle møter” som bl.a. har som målsetning å redusere ventetid som følge av høyere fremmøteprosent for pasienter og bedre utnyttelse av helsepersonellressurser, har vi levert både arkitektressurs og delprosjektledere.

Resultatet

Resultatene taler for seg selv i alle disse casene. Helse Vest var første helseregion som kunne krysse av for felles elektronisk pasientjournal på tvers av alle sykehus og samtidig gå et viktig steg i retning av målsetningen definert i Stortingsmeldingen “Én innbygger – én journal“. E-resept er i dag rullet ut i hele regionen, mens oppmøteprosenten på poliklinikk er forbedret.

Foto Helse Vest, Kommunikasjonsavdelingen

Kontakt oss

Nøkkelpersoner

Gjertrud Fagerli Avdelingsleder Helse Vest IKT AS
Kjerstin Paulsen Senior prosjektleder
Joar Krohn Avdelingsdirektør Webstep Innsikt Bergen Gå til LinkedIn profilen til Joar Krohn
Rune Wallmark Senior prosjektleder Gå til LinkedIn profilen til Rune Wallmark

Tjenester levert

  • business-intelligence
  • prosjektledelse