Jeg vil bli kontaktet


Personvernfabrikken.no

General Data Protection Regulation (GDPR): Hele prosessen frem til effektiv etterlevelse - og en datasikker virksomhet!

- Det lønner seg å starte arbeidet med analyse og kartlegging allerede nå! Vi kan hjelpe deg
Ole Klemetsrud, Rådgiver Webstep Consulting

Personvernforordningen fra EU (GDPR)


EUs nye personvernforordningen – General Data Protection Regulation  (GDPR) fordrer økt fokus på personvern for alle virksomheter som behandler personopplysninger. En del krav er like som i dagens personopplysningslov, men en del krav er nye.   

GDPR kan oppleves overveldende. For å bevare oversikten og lage munnfuller du kan tygge, har vi sammen med Bull & Co advokatfirma AS utviklet et metodeverk  for etterlevelse av reglene som gjelder i dag og de strengere reglene som vil gjelde fra 25. mai 2018.

Det lønner seg å starte arbeidet med analyse og kartlegging allerede nå.

Les mer om disse utfordringene

 

Metoden har 5 faser

  1. Etablering av teamet – vi hjelper deg med å definere rollene.
  2. Hva er status hos deg – vi kan hjelpe deg med gapanalysen.
  3. Reglene krever etablering av rutiner – vi hjelper deg med å få rutiner på plass
  4. Implementering – vi kan bistå med iverksettelse av tekniske og organisatoriske tiltak
  5. Drift – vi kan bistå med etablering av planer for etterlevelse.

I alle faser tilbyr vi bistand avhengig av ditt behov.

Besøk personvernfabrikken.no  for å lese mer om personvern og våre tjenester.


Snakk med oss om GDPR!

Nøkkelpersoner

Ole Klemetsrud Rådgiver
Anders Bjørnestad Seniorkonsulent
Anita Hansen Rådgiver
Fredrik Hagelund Seniorkonsulent Business Intelligence
Terje Stene Rådgiver og prosjektleder