Jeg vil bli kontaktet






Konsulenttjenester til stort internasjonalt energiselskap

Oppdragsgiveren vår er et innovativt og kunnskapsbasert selskap og regnes som ett av de største lokomotivene i sin bransje globalt. Selskapet har flere titalls tusen ansatte, det er nyskapende og ambisiøst, med kraft og evne til vekst. Innovativ bruk og utvikling av teknologi er et viktig element i strategien for selskapet.

Fra bergensavdelingen til Webstep leverer vi konsulenttjenester innen prosjektledelse, prosessledelse, prosessarkitektur og rådgivning. Vi leverer også konsulenttjenester på verktøyutvikling og implementering av arbeidssprosesstyring. Vi har dessuten levert prosjektledelse og utviklingstjenester på systemer for borerapportering – fra kravspesifisering til implementering, og vi har vært engasjert til integrasjon mot selskapets systemer på oppdrag fra en av kundens egne kunder.

Ett av de mest spennende oppdragene vi har hatt, har vært et stort engasjement med flere konsulenter, innen utarbeidelse av arbeidsprosessmodeller for virksomhetsstyring. I forlengelsen av dette engasjementet  har vi også fått tillit på rådgivning, i prosessarkitektur, modellering, kvalitetssikring og prosessforbedring.

Kunden vår har høye krav til innleide konsulenter og har en markedsmakt som gjør dem interessant for mange. At vi har levert konsulenter over lang tid, og at konsulentene våre er reengasjert selv i situasjoner med nedskalering, forteller oss at våre konsulenter er verdifulle bidragsytere inn i selskapet.