Jeg vil bli kontaktet


Konsulenttjenester til stort liv- og pensjonsselskap

Kunden vår leverer forsikringsrelaterte spareprodukter og produkter som gir finansiell trygghet ved død og uførhet.  Det stilles strenge krav til kvalitet på produkter og tjenester. Lønnsomhet for bedriftskunder, privatkunder og eiere er et viktig prinsipp for selskapet.

Webstep har levert konsulenter til kunden siden 2005. Vi har blitt tatt godt i mot i kundens organisasjon og har deltatt i sentrale prosesser for valg av verktøy, teknologier og rammeverk. Vi har drevet nyutvikling og arbeidet med å kapitalisere på allerede foretatte investeringer gjennom å integrere ny og eldre teknologi. Webstep  har jobbet med arbeidsoppgaver i alle deler av arkitekturen og på tvers av systemmiljøer. Over tid har vi levert våre tjenester i form av verktøyutvikling rundt kjernesystemene og grunnmuren i applikasjonsporteføljen, vi har drevet applikasjons-, portal- og apputvikling, arbeidet med BankID, nettbankintegrasjoner, selvbetjeningsløsninger for kunder og kundehåndteringsløsninger for selskapets ansatte.

Kunden vår har et aktivt forhold til hvordan å løse forretningsmessige utfordringer med gode teknologiske løsninger. Våre konsulenter har fått anledning til å yte sitt beste i krevende prosjekter og har bidradd til å skape disse løsningene sammen med kunden.