Jeg vil bli kontaktet


Markedskraft til storaktør i strømmarkedet

Kunden vår er storaktør i salg av strøm til privat- og bedriftskundemarkedet. Gitt produktets natur, handler økte markedsandeler om evne til å ta vare på kundene, utvikle og forvalte attraktive produkter og yte god service.

Webstep har – og har hatt – mange konsulenter inne hos kunden siden kunden vår etablerte selskapet,  hele tiden i tett samarbeid med forretningssiden. Gjennom analyse, utvikling – fra backend til frontend – og arbeid med integrasjon og løpende videreutvikling, har vi vært med på å utvikle portalløsning som har gitt selskapets kunder oversikt over blant annet kostnader og forbruk.

Videre har vi utviklet samhandlingsløsning mellom selskapet og dets partnere. Vi har flere prosjektledere med lang fartstid på prosjekter hos kunden, og vi leverer konsulenter til datavarehusprosjekt, med deltakelse hele veien fra analyse til implementering.

Med en kundedatabase på flere hundre tusen kunder , er det alfa og omega å ha god kontroll over kundedata og evne å bruke data på en forretningsmessig god måte. Vår kunde har utviklet betydelig styrke i disse dimensjonene, og vi har levert – og leverer –  tjenester som har bidradd til dette.