Jeg vil bli kontaktet


Seniorkonsulenter og prosjektledere til innovativ Helse-IT

Kunden vår har ansvar for å løse store og krevende IT-oppgaver som setter offentlige og private helseinstitusjoner i stand til effektiv og trygg pasientbehandling. Kunden rår over betydelig egen spiss- og breddekompetanse innen alle relevante områder og driver til enhver tid store programmer og prosjekter for å løse sine mange oppgaver.

Gjennom flere år har Webstep levert prosjektledere til programmene og prosjektene hos kunden. I tillegg leverer vi konsulenter innen blant annet applikasjonsutvikling og integrasjon, og på testledelse.  Prosjektlederne vår er vist betydelig tillit gjennom mange prosjekter; prosjekter som omfatter utfasing av gamle systemer, oppgradering av eksisterende og innføring av nye. Vi har også løst prosjektlederoppgaver innen kundens største konverteringsprosjekter, herunder prosjektledelse av konverteringsoppgaven på kundens største IT-prosjekt noen sinne. Kunden vår har et  sterkt faglig miljø i stil med viktigheten og kompleksiteten av oppgavene som skal løses. Våre konsulenter har gode forutsetninger for kommunikasjon både mot tekniske miljøer og fagmiljøer. Erfaring og metodekunskap sikrer kvalitet i leveransene. Oppdragene vi har fått løse, sammen med den  lange fartstiden vi har hos kunden, reflekterer gjensidig tillit. Vår rammeavtale med kunden er med på å bekrefte dette og representerer trygghet og forutsigbarhet.