Jeg vil bli kontaktet


Webstep er Certified Partner for Disruptive Technologies
Vi hjelper deg med å ta den nye IoT-sensorteknologien i bruk
Les historien her
Din verden av IoT
Bli med oss på softwareveien til Internet of Things!
Les historien her

Forbedring, fornying og nyutvikling for premissgiver i kraftbransjen

Webstep har i snart tre år arbeidet med en av de største premissgiverne i kraftbransjen i Norge. Kunden har over år gjort seg avhengig av en rekke ulike løsninger for internt og eksternt bruk, løsninger som understøtter den sentrale rollen de har.  Behovet for vedlikehold av eksisterende løsninger, smart fornyelse, og nyutvikling er kombinasjonen som […]

Les historien her

Coaching og trygge løft av sentrale produkter i oljebransjen

En av Websteps kunder er en en aktør innen simuleringsløsninger for oljebransjen. De har levert produkter til denne bransjen over flere tiår, og har gjennom sine avanserte spesialistløsninger forandret måten oljeaktører gjør visse beregninger. Dette har over tiår redusert risiko betydelig for aktørene, og spart dem for enorme potensielle tap på investeringer. Kunden stod ovenfor […]

Les historien her

Presisjon og datakvalitet i underholdningsformidling

En av våre kunder er Norges ledende formidler av underholdning og har rundt en million kunder. Kundens tjenester leveres over flere plattformer. Over flere år har kunden vår satset sterkt på å utnytte data best mulig, for å kunne tilby sine kunder bedre produkter og tjenester. Sammen med kunden har Webstep levert Business Intelligence løsninger […]

Les historien her

Fleksibel og robust arkitektur for selskap i telecom-bransjen

Etter å ha benyttet Webstep som leverandør på konsernnivå over flere år, valgte det børsnoterte selskapet (oms. > 8 mrd NOK) å ta med Webstep når et nytt datterselskap skulle opprettes. Det nye selskapet var i telecom-bransjen og skulle bygge en kjerneløsning for automatisering av forretningsprosesser og salg av produkter på web. Et sentralt poeng […]

Les historien her

Prosjektledelse “Ny sikkerhetsløsning” til sentral finansinstitusjon

En av Websteps kunder har en sentral rolle rundt en av verdikjedene innenfor Norges finansnæring. Selskapet har mange egenutviklede løsninger og disse danner kjernen i selskapets virksomhet. Kvalitet, robusthet og tilgjengelighet er sentrale begreper for kunden vår. Helt siden 2005 har Webstep bistått kunden med spisskompetanse innen innføring av moderne arkitektur og utvikling av kjerneløsninger. […]

Les historien her

Strategisk partner for nyskapende aktør innen Product Lifecycle Management

Kunden vår er et nettverksfirma som tilbyr verdiøkende Product Lifecycle Management (PLM) programvare og tjenester til større offentlige og private virksomheter innen bygg, utleie, offentlig infrastruktur, industri og finans.  Plattformen er en samhandlingsløsning som tilbys som Software as a Service (SaaS) og den benyttes til å holde oversikt over bestandighet, tilstand, og lokalisering hovedsaklig av […]

Les historien her

Kostnadssparende samhandlingsløsning mellom sykehus og bydeler

Utskrivningsklare pasienter blir mange ganger liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet. Webstep har utviklet løsning som frigjør kapasitet for sykehuset og sparer pasienter for unødvendig liggetid og fellesskapet for store utgifter. Kommunene overtar det finansielle […]

Les historien her

Utvikling av App for 150.000 bankkunder

Oppdraget var utvikling av App for å håndtere banktjenester som saldo, overføring og andre selvbetjeningstjenester – eksempelvis regionsperre for kort. Løsningen er brandet for et stort antall banker og hver bank har sin egen app. Det har vært fokus på pent utseende og god brukbarhet, i samarbeid med et designbyrå. Sikkerhet og raske responstider har […]

Les historien her

Androidifisering av TV-programoversikt

Kunden, en større kabel-TV-leverandør, utvikler løsninger for web og telefon for å gi kunder oversikt over programmer og filmer, samt muligheter for å kontrollere sin PVR-dekoder. Løsningen vi hjalp dem med var allerede utviklet for web og iPhone men de ønsket å tilby samme applikasjon på Android-baserte telefoner. Websteps seniorkonsulent har konvertert og tilpasset dagens […]

Les historien her

Eiendomsmegler fra web til mobil

Kunden ønsket å tilpasse sitt nettsted for praktisk bruk på mobile enheter. Websteps seniorkonsulent har utviklet nye websider basert på publiseringsløsningen Sitecore CMS i forbindelse med rebranding av kundens nettsted.   Løsningen inneholder boligsøk og firmapresentasjon. Den er integrert med bakenforliggende systemer for eiendomsmegling. Kanban brukt som utviklingsmetodikk i prosjektet. Følgende teknologier ble benyttet: ASP.NET, HTML/CSS/jQuery, Sitecore og […]

Les historien her

Urine Microscopy App

Sykehusets forskere ønsket å utgi en guide for mikroskopisk partikkel identifisering av urin sedimenter i form av en App. Appen har til hensikt å være en guide for mikroskopisk partikkelidentifisering av urinsedimenter.  Den har 188 bilder som demonstrerer representative mikroskopiske elementer i de fleste viktige kliniske situasjoner.Websteps seniorkonsulent har utviklet denne Appen for sykehuset – […]

Les historien her

Karbo & Insulin-app på iPhone og Android

Det enkle er ofte det beste. Nå kan diabetikere enkelt skaffe seg oversikt over sammenhengen mellom matretter og insulindioser, rett fra mobilen. Den enkle appen, som er tilgjengelig både for iPhone og Android, er utviklet av Webstep på oppdrag fra Norsk Diabetikersenter Appen gir en lettfattelig og bildebasert oversikt over karbomengde  og ulike matretter – […]

Les historien her