Jeg vil bli kontaktet


Coaching og trygge løft av sentrale produkter i oljebransjen

En av Websteps kunder er en en aktør innen simuleringsløsninger for oljebransjen. De har levert produkter til denne bransjen over flere tiår, og har gjennom sine avanserte spesialistløsninger forandret måten oljeaktører gjør visse beregninger. Dette har over tiår redusert risiko betydelig for aktørene, og spart dem for enorme potensielle tap på investeringer.

Tjenester levert

Kunden stod ovenfor et større tekonologiløft på en meget kompleks løsning. Produktet var utviklet over mange år, og hadde en svært omfattende kodebase og diversifisert teknologi. Et nytt og moderne grensesnitt skulle bygges, samtidig som man var svært kvalitetsbevisst for å beholde robustheten i den totale løsningen. Selv så de også nødvendigheten av å lære seg å jobbe effektivt etter mer moderne metoder, og var interessert i en samarbeidspartner som også kunne fungere som en “coach” på området.

Med konsulenter som hadde jobbet seg gjennom mange år og en rekke plattformer, ble Webstep valgt som den rette samarbeidspartneren. Erfaringsbasen til konsulentene gjorde det mulig å bygge et solid sikkerhetsnett over eldre kodebase, samtidig som man med trygghet kunne videreutvikle løsningen og løfte den til ny plattform. Det ble satt stort fokus på automatisert testing og testdreven utvikling, og man la om hele utviklingsprosessen til å basere seg på smidige metoder.

Foruten arkitekturrådgivning og utvikling, bidro Webstep også med intern kursing, verktøyerfaringer og kompetanse omkring byggmiljø og deployment. Dette gjorde kunden kapabel til raskere utrulling av nye versjoner av løsningen, med vesentlig høyrere kvalitet enn tidligere. Utviklingsteamet ble delt opp, og Websteps konsulenter fungerte som Scrum-mastere frem til kunden følte seg moden for å ta over dette selv.

Leveransen av prosjektet ble den mest feilfrie i produktets svært lange historie. Allerede før totalprosjektet ble levert, drev kunden selv utviklingen over smidige metoder, med høy produktivitet og stort kvalitetsfokus. Dette er en metodikk og leveransemetode de fortsatt benytter med stor suksess.