Jeg vil bli kontaktet


Fleksibel og robust arkitektur for selskap i telecom-bransjen

Etter å ha benyttet Webstep som leverandør på konsernnivå over flere år, valgte det børsnoterte selskapet (oms. > 8 mrd NOK) å ta med Webstep når et nytt datterselskap skulle opprettes. Det nye selskapet var i telecom-bransjen og skulle bygge en kjerneløsning for automatisering av forretningsprosesser og salg av produkter på web. Et sentralt poeng med løsningen var at forretningsprosessene skulle fungere feilfritt på tvers av tradisjonelle systemgrenser, med viktige integrasjonspunkter i både inn- og utland. Sentralt var det også at morselskapets systemer skulle integreres sømløst. Et annet sentralt element var kort time-to-market, da dette utvilsomt ville være et fortrinn i en konkurranseutsatt bransje. Løsningen måtte derfor understøtte raske endringer i produktporteføljen og ha tilnærmet “skuddsikre” integrasjoner.

Webstep bistod kunden gjennom hele utviklingsprosessen, og var rådgivere og utviklingsavdeling for prosjektet. Design, prototyping, arkitektur og utvikling ble gjort av Websteps seniorressurser. Resultatet var en meldingsbasert tjenestebuss med transaksjonssikkerhet, hvor alle tjenester tilbys via et konsistent interface. Løsningen ble bygget med en arkitektur som gjør den skalerbar til lav kost, og samtidig svært endringsdyktig. Arbeidsflyt (workflow) ble bygget som koordinerte basistjenester, som muliggjorde aggregerte tjenester med merverdi. Gjennom prosjektperioden ble det gjort relativt store endringer i forretningsmodellen til selskapet. Arkitekturen som ble lagt av Websteps konsulenter, kombinert med kvalitetsfokus i implementasjonen, gjorde det mulig for kunden å rulle ut nye og ulike produkter til en svært lav kostnad.