Jeg vil bli kontaktet


Forbedring, fornying og nyutvikling for premissgiver i kraftbransjen

Webstep har i snart tre år arbeidet med en av de største premissgiverne i kraftbransjen i Norge. Kunden har over år gjort seg avhengig av en rekke ulike løsninger for internt og eksternt bruk, løsninger som understøtter den sentrale rollen de har.  Behovet for vedlikehold av eksisterende løsninger, smart fornyelse, og nyutvikling er kombinasjonen som har vært en sentral utfordring.

Webstep fikk først et mindre engasjement, som over tid har vokst og er blitt et stort og sentralt engasjement for oss. Ved å benytte erfarne konsulenter har vi hele tiden klart å skape en stabil base av konsulenter, som har evnet å jobbe langsiktig med å forbedre, fornye og nyutvikle gode løsninger for kunden.  Flere av våre konsulenter har nå sentrale roller i kundens utviklingsmiljø.  Deler av kundens løsninger har en svært sammensatt struktur, og det benyttes flere ulike kodespråk og en rekke ulike løsninger parallelt. Webstep har nå ressurser på flere ulike delområder, og vi er vist tillit  gjennom et stadig økende engasjement. Stabile ressurser har gitt kunden god forutsigbarhet, og de har kunnet forholde seg til konsulenter med sterk domenekunnskap.  Vår påvirkning i forhold til utviklingsmiljø, prosesser og metoder har etterhvert blitt viktig for kunden, og har ledet til en rekke endringer/forbedringer totalt sett med verdi for kunde.  Tilliten som er bygget opp mellom kunden, konsulentene og Webstep har blitt en styrke i videre samhandling.