Jeg vil bli kontaktet


Kostnadssparende samhandlingsløsning mellom sykehus og bydeler

Utskrivningsklare pasienter blir mange ganger liggende på sykehus og vente fordi kommunen deres ikke har et tilbud til dem. Det er ikke bra for pasientene og det er kostbart for fellesskapet. Webstep har utviklet løsning som frigjør kapasitet for sykehuset og sparer pasienter for unødvendig liggetid og fellesskapet for store utgifter.

Kommunene overtar det finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag. Flere hundre millioner kroner overføres fra sykehusene til kommunene for å etablere tilbud for disse pasientene. Tilbudene kan blant annet være korttidsopphold på kommunal institusjon eller forsterket oppfølging i hjemmet.  Ordningen ble innført 1.januar 2012.  Betalingen er satt  til 4 000 kroner per døgn, så det lønner seg for kommunene å ta hånd om pasientene så snart de er utskrivningsklare.

Vår kunde ønsket å være i forkant og ikke vente på at at reformen ble innført.  Sykehuset inviterte aktuelle leverandører allerede sommeren 2010 til å foreslå en samhandlingsløsning mellom sykehuset og bydelene slik at antall liggedøgn kunne reduseres. Webstep ble valgt som leverandør for utvikling av løsningen,  den fikk navnet Infobank og integrerer med det elektroniske pasientjournalsystemet fra DIPS ASA. Infobank skal i løpet av 2012 erstattes av den nasjonale samhandlingsplattformen.  Nærmere detaljer om løsningen finnes også på Diakonhjemmets nettsider

Løsningen har vært i produksjon siden oktober 2010 og håndterer  i gjennomsnitt 470 utskrivninger i måneden. Den har uten tvil vært en meget kostnadsbesparende løsning for de bydelene som har benyttet seg av den. Webstep leverte utvikling av komplett løsning og prosjektledelse.  Det ble benyttet smidig utviklingsmetodikk. Utviklingsmiljøet ble etablert ved bruk av skyen på Amazon EC2.