Jeg vil bli kontaktet


Prosjektledelse “Ny sikkerhetsløsning” til sentral finansinstitusjon

En av Websteps kunder har en sentral rolle rundt en av verdikjedene innenfor Norges finansnæring. Selskapet har mange egenutviklede løsninger og disse danner kjernen i selskapets virksomhet. Kvalitet, robusthet og tilgjengelighet er sentrale begreper for kunden vår.

Tjenester levert

Helt siden 2005 har Webstep bistått kunden med spisskompetanse innen innføring av moderne arkitektur og utvikling av kjerneløsninger. I forbindelse med innføring av ny sikkerhetsløsning har Webstep hatt prosjektlederansvaret for implementering og innføring av løsningen. Kundens egne ressurspersoner har vært involvert i leveransen, sammen med leverandøren av selve løsningen; en aktør med betydelig global aksjonsradius. Andre store norske finansinstutisjoner har vært pilotkunder på løsningen. Kunden har tidligere hatt flere sikkerhetsløsninger parallelt. Gjennom innføring av ny løsning er sikkerheten bedre dokumentert og tryggere for kunden og deres kunder. Løsningen medfører at innføring av nye løsninger blir enklere, mer forutsigbart og mindre omfattende. I tillegg vil dette skape en betydelig enklere driftsituasjon, noe som medfører at det totale kostnadsbildet blir vesentlig redusert.