Jeg vil bli kontaktet


Strategisk partner for nyskapende aktør innen Product Lifecycle Management

Kunden vår er et nettverksfirma som tilbyr verdiøkende Product Lifecycle Management (PLM) programvare og tjenester til større offentlige og private virksomheter innen bygg, utleie, offentlig infrastruktur, industri og finans.  Plattformen er en samhandlingsløsning som tilbys som Software as a Service (SaaS) og den benyttes til å holde oversikt over bestandighet, tilstand, og lokalisering hovedsaklig av anleggsmateriell.  I tillegg er løsningen integrert med markedsplasser for avhending av overskuddsmateriell  som eksempelvis kraner, anleggsmaskiner, større lastebiler og industriverktøy.

Løsningen er i bruk av selskaper i alle de tre nordiske land, samt i Baltikum og tilbyr aktørene en prosess for avhending som er i tråd med god regnskapsskikk og forretningspraksis.  Den gjør det mulig å dokumentere verdifastsettelsen, samt håndtering av det praktiske i forbindelse med avhendingen.Webstep har bistått denne kunden fra starten, med strategiarbeid, design og utvikling av plattformen som bygger på et morderne og fremtidsrettet java rammeverk. Løsninger er utviklet og satt i produksjon ved bruk av skytjenester fra Amazon EC2  og har vært i produksjon siden desember 2010.  Kunden vår har ingen egen It-avdeling, men har outsourcet dette området til Webstep, som sin strategiske partner. Webstep bistår med forvaltning og viderutvikling av plattformen, samt med prosjekt- og rådgivningstjenester.