Jeg vil bli kontaktet


Urine Microscopy App

Sykehusets forskere ønsket å utgi en guide for mikroskopisk partikkel identifisering av urin sedimenter i form av en App.

Tjenester levert

Appen har til hensikt å være en guide for mikroskopisk partikkelidentifisering av urinsedimenter.  Den har 188 bilder som demonstrerer representative mikroskopiske elementer i de fleste viktige kliniske situasjoner.Websteps seniorkonsulent har utviklet denne Appen for sykehuset – for iOS (iPhone, iPad) og Android-smarttelefoner.