Jeg vil bli kontaktet


Utvikling av App for 150.000 bankkunder

Oppdraget var utvikling av App for å håndtere banktjenester som saldo, overføring og andre selvbetjeningstjenester – eksempelvis regionsperre for kort. Løsningen er brandet for et stort antall banker og hver bank har sin egen app. Det har vært fokus på pent utseende og god brukbarhet, i samarbeid med et designbyrå. Sikkerhet og raske responstider har vært sentralt.

To seniorkonsulenter fra Webstep har sammen med en konsulent fra en annen leverandør utviklet en App for iOS og Android, samt nødvendige støttesystemer for denne.  Appen, som nå har drøye 150.000 registrerte brukere, hvorav om lag 65.000 daglige brukere, tilbyr vanlige banktjenester og viser artikler eller kampanjer som oppdateres løpende.Teamet fra Webstep har i tillegg utarbeidet løsninger for kontinuerlig integrasjon, automatisert aktivering av tjenester, innholdsdistribusjon, testserver og bakenforliggende tjenester, samt integrasjon med kjernesystemet for banktjenester.  Teamet har samarbeidet med designbyrå og kundens markedsavdeling for god brukbarhet og pent utseende, forståelige tekster og brukervennlig grafikk. Utviklingsmetodikken var Scrum, med fokus på kodegjennomganger, smidig analyse og design, kontinuerlig forbedring og tverrfaglighet.Følgende teknologier ble benyttet i prosjektet: Native Apps på iPhone/iOS og Android, med enkelte skjermbilder skrevet i HTML5.

Kommunikasjon med server gjennom HTTP/SSL/JSON. Java, Objective-C, Node.js/Heroku, Groovy, Selenium/Webdriver, Grails, Robotium, Robolectric, CI/Jenkins, shell-scripting/Bash, SDC SB-TIA og Gradle.