Jeg vil bli kontaktet


Business Intelligence til slagkraftig næringsaktør

En av våre kunder er blant de mest tradisjonsrike industrifamilier i regionen, med aktiviteter innen en rekke finansielle og industrielle områder som eier og investor. Selskapet har aktiviteter i Norge og i England, samt interesser globalt.

Gjennom en prosess de siste årene har kunden vår opplevd et voksende ønske om å erstatte dagens skreddersydde, men manuelle og tidkrevende regneark, med en mer effektiv og fremtidsrettet løsning tilpasset et økende informasjonsbehov og økende antall organisasjoner å forholde seg til.

Svaret har vært et datavarehus-prosjekt der det har vært viktig å gi de forskjellige brukergruppene rask og effektiv tilgang til data, effektivisere dataproduksjon og tilgjengeliggjøringen, og ikke minst kvalitetsikre data gjennom prosessen. I første fase i prosjektet har det vært fokusert på etablering av arkitektur og valg av teknologi, samt å bygge dagens rapporter i datavarehuset. I det neste fasene skal datavarehuset videreutvikles med blant annet automatiserte rutiner, verdivurderinger og analyser. Det er også ønsker om å legge til rette for trending, simuleringsverktøy og for scenarie-bygging på makro- og mikronivå.

Gjennom prosjektet har Webstep hatt gleden av å skape et kraftig og skalerbart verktøy som gjør det mulig for kunden vår å ta bedre beslutninger raskere, som sikrer leveranser av beslutningsinformasjon og som møter eiernes krav og behov for riktig informasjon til rett tid.