Jeg vil bli kontaktet


Kompetansestyring for erfaren operatør på sokkelen

En av våre kunder er blant operatørene med lengst fartstid på norsk sokkel. Selskapet opererer et sett med etablerte felt, i tillegg til å drive aktiv leting og utbygging av nye funn. Kunden vår hadde selv identifisert behov for bedre kontroll over kompetansestyring og håndtering av kompetansekrav til sine ansatte offshore. Selskapet hadde også fått pålegg fra Petroleumstilsynet om forbedringer innenfor dette området.

I forlengelsen av dette etablerte kunden vår et prosjekt for å imøtekomme utvidede krav til kompetansestyring. Webstep har bistått med å rådgi og deretter utvikle en teknisk løsning som støtter opp om disse kravene. Løsningen gir full oversikt over alle roller, krav, tiltak knyttet til kompetansestyring, samt øyeblikkelig tilgang til GAP-analyse av kompetansekrav for en enkelt ansatt, et team, en divisjon eller for alle ansatte. I dag kan selskapet enkelt administrere løsningen og offshore og off site personell får tilgang til den gjennom et brukervennlig webgrensesnitt. I sum har dette blitt et effektivt system for kompetansestyring og for effektiv håndtering av kompetansekrav.