Jeg vil bli kontaktet


Spisskompetanse og kraft til kraft- og energiselskap

Denne kunden er et kraft- og energiselskap som gjennom fokusert satsning over de siste årene også leverer produkt- og innholdstjenester innenfor telekom. Satsning på utbygging av infrastruktur har lagt grunnlag for utvikling av unike tjenester under egenetablert merkevare, og for leveranser av tjenester over hele Norge og i Norden. Selskapet jobber kontinuerlig med utvikling av nye tjenester og produkter.

Som følge av dette arbeides det også med å videreutvikle og tilpasse infrastruktur og systemportefølje til å kunne støtte opp under dette. Mange av prosjektene drives og bebannes av selskapes egne ansatte, mens spisskompetanse hentes inn i noen prosjekter, der konsulenter arbeider skulder ved skulder med selskapets egne fagfolk. Webstep er ett av flere selskaper som leverer spesialistkompetanse på felter som systemutvikling, mellomvare, integrasjon, web og digitale flater, og på mobile løsninger. Arbeidet vårt sammen med denne kunden viser verdien av å toppe laget når en kunde både skal forvalte en stødig og god forretning og ta nye grep for å sikre fremtiden gjennom nye løsninger, produkter og tjenester.