Jeg vil bli kontaktet


Spisskompetanse og leveransekraft i oljeservicebransjen

For en stor global aktør i oljeservicebransjen leverer vi kapasitet og kompetanse inn i deres interne og eksterne prosjekter. Arbeidet skjer i samspill med avdelinger andre steder i Norge og globalt, og våre konsulenter deltar i flere spennende prosjekter.

Tjenester levert

Kundens avdeling lokalt har hatt behov for ekstra ressurser innen to avdelinger; intern softwareutvikling og Human Machine Interface. For intern software har vi levert kompetanse innenfor ny teknologi, ekstra ressurser innenfor grensesnitt og tjenester knyttet til kundens arbeid med å videreutvikle egne applikasjoner. Innenfor miljøet rundt Human Machine Interface har våre konsulenter brukt siste teknologi til å videreutvikle deler av et stort og komplekst produkt ved å bryte dette ned i mindre, frittstående produkter til intern og ekstern bruk.

Konsulentene våre har bidratt med både ressurser og kompetanse som ikke var tilgjengelig internt og jobber tett med selskapets egne ansatte for å sikre leveranser, trygge kompetanseoverføringen og befeste kundens lokale utviklingsmiljø. Våre konsulenter har også bidratt til innføring av smidige utviklingsmetoder.

Resultatet har vært flere nye produkter som har blitt tatt godt i mot internt og eksternt, samt en bedre arbeidsmetodikk i teamene. I tillegg er styrket leveransekraft og god leveransekvalitet med på å sikre avdelingens konkurransekraft i forholdet til selskapets miljøer i andre deler av verden.