Jeg vil bli kontaktet


Systemstøtte for kunde med nye offshoreutfordringer

Blant kundene våre finner vi et heleid datterselskap av et europeisk nasjonalt oljeselskap. Selskapet har vært etablert i Norge siden 1960-tallet, men har først de siste årene tatt steget opp til å bli operatør for flere felt som nå er under utbygging.

Selskapets utvikling har medført nye utfordringer og større krav til håndtering og rapportering av informasjon knyttet til lisenser, reserver og ulike tilhørende kostnads- og produksjonsprofiler. Blant annet gir Sarbanes-Oxley regelverket strenge retningslinjer for håndtering og sporing av endringer i den aktuelle informasjonen. Selskapet hadde et Excel-basert system for denne håndteringen. Operering av systemet bandt etter hvert opp sentrale ressurspersoner i selskapet, samtidig som systemet etter hvert manglet støtte for håndtering av stadig mer komplekse krav. Webstep fikk oppdraget å etablere et prosjekt for kartlegging av krav med påfølgende utvikling og implementering av en ny løsning basert på disse kravene.

Systemet benyttes av et femtitalls brukere i ulike avdelinger hos kunden, og blir stadig videreutviklet med ny funksjonalitet som sørger for ytterligere effektivisering av de aktuelle prosessene.Løsningen har nå vært i produksjon i flere år, og har blitt en viktig del av sentrale arbeidsprosesser knyttet til jevnlige reserveevalueringer, og som kilde til rapportering til hovedkvarter og myndigheter.