Jeg vil bli kontaktet


Testledelse for kunde på samhandlingsløsning til sokkelen

En av våre kunder står for organisering og leveranser av felles IT løsninger for operatører på norsk sokkel. Selskapet er ansvarlig for drift og leveranse av kritiske systemer som benyttes til samhandling mellom operatører og til rapportering til relevante myndigheter.

Tjenester levert

I forbindelse med at kunden vår skulle bytte plattform og leverandør for et av de mest brukte systemene på sokkelen, ble Webstep engasjert for å bistå med testledelse og oppfølging av leverandøren på vegne av kunden vår. Vi sørget for etablering av rammeverk for testing, og gjennomføring av de nødvendige aktivitetetene for å sikre migrering av informasjon og riktig kvalitet i den endelige leveransen. Resultatet av det krevende prosjektet ble en vellykket etablering av den nye plattformen, og utrulling til en stor gruppe brukere spredd over nesten 40 ulike operatører. Webstep har senere vært reengasjert i tilsvarende roller for andre tilsvarende prosjekter hos denne kunden.