Jeg vil bli kontaktet


Leveransekraft til teknologiselskaper

Flere av Websteps kunder leverer høyteknologiske løsninger i et globalt marked. IT inngår som en viktig komponent i alt fra integrasjoner, via styrings- og beslutningslogikk til administrative baksystemer. Leveransene skjer ofte i form av prosjekter med skreddersøm, mange av dem til lokasjoner langt unna. Dette stiller ekstraordinære krav til kvalitet og effektivitet.

Webstep bistår en rekke høyteknologiselskap med seniorsystemutvikling, prosjektledelse, leveranseansvar, teknologivalg og implementering. De enkelte kundene kan ha komplekse løsninger og våre konsulenter tilegner seg domenekunnskap effektivt og har ofte flere leveranser over lang tid. Tilgang til kompetente og leveransedyktige konsulenter er en sentral suksessfaktor for disse selskapene. Webstep jobber tett sammen med kundene for å kunne planlegge med riktige ressurser til rett tid.