Jeg vil bli kontaktet


Plattformutvikling og leveransekraft til Artsdatabanken

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for Norges biologiske mangfold. Bankens ansvar er å forsyne det norske samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om våre arter og naturtyper. Artsdatabanken samarbeider tett med de biologiske fagmiljøene for å bygge en faglig og teknisk plattform som skal gjøre denne informasjonen tilgjengelig også for allmennheten.

Tjenester levert

Vi har jobbet sammen med Artsdatabankens egne konsulenter og fagmiljø, samt konsulenter fra andre konsulentmiljøer. Webstep har levert tjenester innen plattformutvikling, system- og applikasjonsutvikling for web, GIS-løsninger og systemintegrasjon. Gjenom Artsdatabankens engasjement av Webstep har vi styrket kapasiteten og kompetansen deres, og på den måten vært med på å sikre at de har kunnet gjøre en vellykket lansering.