Jeg vil bli kontaktet


Sikkerhet i løsninger for sensitive data i spesialisthelsetjenesten

En av Websteps kunder er er regionalt helseforetak med løsninger for registrering av strukturerte data fra klinikere og pasienter. Løsningene benyttes for å underbygge bedre kvalitet i behandlingen av pasienter og er underlagt strenge krav til sikkerhet og beskyttelse av persondata. Løsningene skal også kunne fungere i tett integrasjon med andre operasjonelle løsninger.

Tjenester levert

Websteps konsulenter har utviklet tilgangskontroll, kryptering, brukergrensesnitt og beslutningsmodeller for kunden. Dette omfatter blant annet å etablere skille mellom personinformasjon og medisinsk informasjon i kvalitetsregister, samt å utvikle av tjenester (webservicer) som skal ivareta oppslag, kryptering og dekryptering av informasjon i systemet. Webstep har bidratt til klargjøring av nasjonal løsning med sikker håndtering av persondata, med et konsept utarbeidet i tett dialog med Datatilsynet.