Jeg vil bli kontaktet


Kunder

Verdifull erfaring i bransjer og sektorer

Våre oppdragsgivere fordeler seg med 60% på  IT-intensive selskaper på tvers  av bransjer, og 40% på offentlige virksomheter i ulike samfunnssektorer. Vi er i oppdrag hos mer enn 80 ulike kunder til enhver tid, noen steder med én til tre konsulenter, andre steder med hele konsulentteam. God og kundetilpasset oppfølging er en æressak.

Avdelingene våre i Bergen, Stavanger og Trondheim er fullservice-avdelinger som dekker alle våre tjenesteområder ved hvert av kontorene. Fra februar 2014 har vi også en Webstep-avdeling i Kristiansand.

Avdelinger i syv byer i Norge og Sverige!

Oslokontoret vårt er organisert etter markedsbehov og vi har nå egne avdelinger for arkitektur-, integrasjons- og utviklingsoppdrag henholdsvis på .Net-plattformen (Webstep Fokus) og på javateknologi (Webstep Consulting). BI- og datavarehusoppdrag tar Webstep Innsikt seg av, Webstep Partner håndterer oppdrag innen prosjektledelse og testledelse. Foreløpig siste implementerte tjenesteområde er framtidsrettet IT-infrastruktur gjennom Webstep Basis. I våre avdelinger i Stockholm og Malmø, har vi om lag 80 kolleger på tvers av våre tjenesteområder. Samlet har Webstep nesten 400 medarbeidere.

Se våre kundehistorier

Erfaringsbasen vår speiler næringsstrukturer og markedsbehov i byene vi opererer i. Her finner du historier fra Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, med eksempler på tjenester vi har levert og oppdrag vi har utført.

Nettverk av erfaring

Ved å engasjere konsulenter fra Webstep får kundene våre tilgang ikke bare til kompetansen og erfaringen til den enkelte konsulent. Om lag 350 konsulentkolleger på tvers av byene, representerer en betydelig tilleggsverdi i form av kompetansenettverk, både for kunder og konsulenter

Skreddersydd oppfølging

Våre kundeansvarlige rådgivere står også for oppfølgingen av konsulentene sine hos den enkelte kunde. Dette sikrer enkel og ukomplisert håndtering av relasjonene i kundeforholdet. Det skal være behagelig å engasjere Webstep og vi tror dette handler om kombinasjon av seniorkompetanse på fag – og trygg, ukomplisert oppfølging fra salgssiden.