Jeg vil bli kontaktet


Verdier

Vår visjon er å realisere medarbeideres og kunders fulle potensial

Det er en krevende visjon og den er satt i arbeid i alle våre norske og svenske avdelinger. Visjonen vår rommer krav til integritet og arbeidsform, til strukturer og rutiner, og til nytenkning og deling, blant mye annet! Men først og fremst forplikter den oss overfor våre ansatte, våre kunder og oss selv.

Dette er våre grunnverdier!

 

Ærlige og ukompliserte

Innovative og kompetente

Engasjerte og kvalitetsbevisste

  • Å være ærlige og ukompliserte betyr at det skal være godt å være ansatt og kunde her. Vi arbeider for åpenhet, enkelhet og pålitelighet. Gjennom fokus på rekruttering, salg og leveranse skaper vi forutsetninger for at medarbeidere og kunder skal velge oss.
  • Å være innovative og kompetente betyr at vi er et selskap i kontinuerlig utvikling. Vi møter en verden i forandring med et innovativt og forretningsorientert tankesett.

  • Å være engasjerte og kvalitetsbevisste betyr at vi er et engasjert selskap av dyktige medarbeidere som utvikler og deler kunnskap med kolleger og kunder.