Jeg vil bli kontaktet


Vårt mål med tjenesten for applikasjonsforvaltning er at du som kunde skal oppleve like høyt nivå av service, vedlikehold og kvalitet rundt skreddersydde applikasjoner som det man normalt forventer av high-end hyllevare. Gevinsten er at du får mest mulig ut av investeringene dine over tid. Tjenesten leveres gjennom vårt Stavanger-baserte Software Lifecycle Center.

Det blir litt som om du kjøper en bil og vi sikrer deg muligheten for at den virker som den skal hele tiden. I tillegg til at du får gleden av å oppgradere til årets modell underveis.Gjennom applikasjonsforvaltningsjenesten overtar Webstep ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle applikasjonen slik at den fortsetter å yte slik den skal etter hvert som tiden går.

Hvilke tjenester, servicenivå, muligheter og begrensninger du ønsker bakt inn i avtalen med oss, velger du ut fra dine behov. Vi sørger også for intern erfaringsoverføring slik at du unngår å bli avhengig av enkeltpersoner hos oss. Kommunikasjonen skjer enkelt og ukomplisert med den eller de dere ønsker skal være våre kontaktpunkter inn i organisasjonen, og vi sørger for at god struktur og historikk med egnede verktøy.

Lifecycle Center håndterer flere kunder og er satt opp for å kunne jobbe maksimalt effektivt på applikasjonsforvaltning med minimalt overhead for alle parter. Hensikten er å kunne tilby og opprettholde utviklingsprosjektets dynamikk, hurtige respons og raske vei til nytte for kundene våre. På denne måten forkortes "time to market" og lønnsomheten økes gjennom spart kost og flere eller bedre inntjeningsmuligheter.

Geir Jåthun Hindenes

Avdelingsdirektør
Webstep i Stavanger

Dette er tjenestene våre på applikasjonsforvaltning:

  • Etablering og operasjon av kildekode-kontroll, utvikling og build-miljøer
  • Issue-handling underveis; patcher, fixer, workarounds, tilpasset forhåndsavtalt SLA
  • Forbedringer, utvikling av ny funksjonalitet, utforming av nye rapporter, kvalitetssikring – fra planlegging til realisering
  • Oppgraderingsarbeid, innfasing av nye verktøy og integrasjon mot tredjeparts programvare
  • Analyser på problemer og utfordringer – og dokumentasjon på vedlikehold og leveranser
  • Brukerstøtte
  • Gjennomføring av statusmøter for erfaringsoverføring og planlegging av aktiviteter

Kontakt oss om applikasjonsforvaltning