Jeg vil bli kontaktet


Et godt gjennomført arkitekturarbeid danner et solid grunnlag for virksomhetens utvikling og bruk av teknologi for å nå forretningsmål. Webstep ser stadig et potensiale hos bedrifter knyttet til en smartere virksomhetsarkitektur. Gjennom å kartlegge og forbedre arbeidsprosesser, informasjonsflyt og IT-portefølje, bidrar våre rådgivere til å øke effektiviteten og lønnsomheten hos våre kunder.

Webstep leverer ressurser med inngående erfaring på dette området, som gjennom sin tekniske bakgrunn opererer som brobyggere mellom forretning og IT. Feil gjort i arkitekturvalg og arkitekturdesign kan koste dyrt og stenge for muligheter. Godt arkitekturarbeid er lønnsomt.

Arkitektens utfordring er å kombinere kravene som følger virksomheten i dag med muligheten for å skape handlingsrom i fremtiden. Arkitektur og arkitekturvalg legger på mange måter premissene for hvordan virksomhetens forretningsmodell kan realiseres, uten å sperre for fremtidsmuligheter. 

Gode IT-løsninger er og har alltid vært et avgjørende suksesskriterium for oss i Skandiabanken. Siden 2003 har seniorkonsulenter fra Webstep jobbet sammen med oss og gjort en solid jobb på blant annet arkitektur, plattformutvikling, system- og applikasjonsutvikling.

Eirunn Skogen

Leder SNIT Bank Bergen
Skandiabanken

IT-arkitektur er en del av virksomhetens helhetlige arkitektur. Den omfatter teknologiske plattformer og infrastrukturer, informasjon og applikasjoner, systemer og komponenter. Ofte kan man tenke seg it-arkitekturen som lagdelt, f.eks fysiske maskinlandskap, applikasjonslandskap og databaselandskap. På de ulike lagene kan man ha en rekke behov knyttet til sikkerhet, brannmurer, lastbalansering, webservere, applikasjonsservere, databaseservere, caching, integrasjon med eksisterende systemer osv. Arkitektens rolle er å i størst mulig grad ha oversikt over hele bildet, samtidig som krav til leveranser og dagens behov ivaretas. Fokuset er å få optimal gevinst av IT og sikre at IT støtter virksomhetens strategi.

Webstep har betydelig erfaring på dette området

Vi kan bistå i kartlegging av nåværende situasjon, komme med forslag til strategiske grep for videre utvikling av bedriften, samt å bygge opp fornuftige og skalerbare arkitekturer. Vår erfaringsbase omfatter:

  • Kartlegge og forbedre arbeidsprosesser, informasjonsflyt og IT-portefølje
  • Analyser av eksisterende arkitekturer i møte med nye krav
  • Utforming av arkitektur
  • Proof of concept hvor valgt arkitektur «bevises». Hensikten er å vise at arkitekturen oppfyller kravene som er stilt i «stor nok» skala til at det skapes trygghet for videre utvikling.
  • Kvalitetssikring av foreslått arkitektur

Kontakt oss om arkitektur