Jeg vil bli kontaktet


Business Intelligence handler om optimalisering av samsvaret mellom innsikt og handling. Verdien av data ligger i mulighetene for å bli klok på sammenhenger. Med etableringen av Webstep Innsikt AS i Oslo og Webstep Innsikt Bergen AS har vi ytterligere styrket leveransekraften vår på Business Intelligence og Information Management.

De fleste virksomheter sitter på gullgruver av verdifulle data. Hvis data er samlet i ulike systemer, på flere ulike plattformer og i et vell av databaser, er avstanden stor til riktige svar på forretningsmessige spørsmål. Webstep har erfaring fra gjennomføring av flere store BI- og datavarehusprosjekter.

Vår Business Intelligence Platform og vår datavarehusløsning er resultatet av konstruktivt nybrottsarbeid sammen med Webstep. Gjennom flere år har vi hatt stor glede av å bruke seniorkonsulenter fra selskapet - innen rådgivning, arkitektur, utvikling, test og forvaltning.

Bjørn Hølleland

Chief Business Analyst
Gard AS

Våre tjenester kan understøtte strategiske handlingsvalg mot brukere og marked

Planlegging og implementering av en datavarehusløsning er en kompleks og omfattende prosess, som krever nøye vurderinger og bredt sammensatt kompetanse for å bli vellykket. Prosjekter som dette er avhengig av en forankring høyt oppe i organisasjonen, siden initiativet har et strategisk utspring og vil være viktig for virksomhetens styringsparametere.

Nøkkelen til et suksessfullt gjennomført datavarehusprosjekt, er en helhetlig forståelse av selve prosessen og et tverrfaglig samarbeid der deltagerne har en felles målsetning.

Kontakt oss om BI