Jeg vil bli kontaktet


Integrasjon handler om å få systemer og løsninger til å spille sammen. Våre konsulenter har omfattende erfaring på kompleks tjenesteutvikling
og integrasjon innen blant annet bank/finans, telekom, offentlig tjenesteproduksjon og energisektoren.

Mange kunne nok tenkt seg blanke teknologiske ark i møte med nye behov og utfordringer. Realiteten er at man er prisgitt tidligere tiders valg, prioriteringer og tilgjengelige løsningsmuligheter på utviklingstidspunktet. Applikasjons- og systemporteføljer vokser fram over tid, ofte lang tid. Nye behov og ønsker møter den etablerte systemporteføljen og jakten på gode løsninger starter.

Q-Free sine prosjekter i Bratislava og Portugal er noen av de mest krevende leveranseprosjekter vi har hatt. Webstep sine seniorkonsulenter har fått utfordrende roller i disse prosjektene og har bidratt til at leveransene våre er blitt en suksess.

Michael Erstad

Manager Project Engineering
Q-Free ASA

Vi er løsningsorientert på integrasjon

Våre konsulenter er dyktige på å utvikle løsninger tilpasset ambisjonsnivå og tilgjengelige løsningsmuligheter. Svært ofte handler dette om at eksisterende løsninger skal harmoniseres og effektiviseres gjennom komponentbasert utvikling og krav til gjenbrukbarhet.

Konsulentene våre kan typisk bidra innen teknologievaluering og bistå inn i Proof of Concept. Vi rår over betydelig kompetanse på markedsledende teknologier og plattformer. Webstep kan bistå i integrasjonsprosjekter der oppgaven er å støtte nye forretningsprosesser gjennom utvikling av backend tjenester og tilrettelegging av tjenester mot interne og eksterne mottakere.

Kontakt oss om integrasjon