Jeg vil bli kontaktet


En stabil og funksjonell IT-infrastruktur er avgjørende for at en virksomhet og dens ansatte skal yte optimalt. Økt grad av konkurranse fra nasjonale og internasjonale aktører tillater liten eller ingen grad av ineffektivitet eller redusert produktivitet.

I Webstep fokuserer vi på å ha senior konsulenter med erfaring og kompetanse til å designe og implementere infrastruktur-løsninger som imøtekommer din virksomhets krav til en stabil, funksjonell og skalerbar basis IT-plattform.

Den teknologiske utviklingen akselererer stadig, og virksomhetens krav til IT er i kontinuerlig endring. Økt kompleksitet og hyppige endringer stiller store krav til IT-avdelingens kompetanse og evne til å levere. Feil valg av teknologi eller design kan  etter kort tid få store konsekvenser for stabilitet og skalerbarhet. Investeringene er store og det er derfor avgjørende at de kan supportere fremtidig vekst og funksjonelle krav.

 

Det er et stort utvalg av IT-tjenester tilgjengelig i markedet. Ettersom teknologi modnes, vil tilbudet utvides tilsvarende. IT-ansvarlige står overfor mange sentrale spørsmål:
– Bør vi benytte sky-tjenester?
– Hvilke tjenester kan vi sette ut i dag?
– Er min virksomhet klar for å ta i bruk skytjenester?

Det er ikke helt rett fram å svare på slike spørsmål. Mange hensyn må tas i forhold til lovgivning, sikkerhet, ytelse og funksjonalitet. Våre konsulenter har kunnskap og erfaring på disse områdene, og vil kunne sikre at de valg og investeringer din virksomhet foretar, er tilpasset de krav som stilles.


Webstep har betydelig erfaring på dette området

Vi kan bidra til å bygge opp fornuftige og skalerbare arkitekturer. Vår erfaringsbase omfatter:

  • Rådgivningstjenester rundt valg av teknologi, arkitektur og funksjonelle IT-Infrastrukturløsninger
  • Spisskompetanse innen virtuelle miljøer (server, nettverk, lagring) på ledende teknologier
  • Mulighetsanalyse for utnyttelse av skybaserte løsninger, hensyn tatt nåværende arkitektur og løsningsportefølje
  • Implementering av Private-, Public- og Hybrid-skyløsninger
  • Utarbeidelse av løsningsdesign for IT-Infrastruktur, High Level og Detailed Level
  • Design og implementasjon av Disaster Recovery løsninger
  • Skreddersøm av løsninger for systemadministrasjon, overvåkning og automatisering
  • Analyser av eksisterende arkitekturer i møte med nye krav

Kontakt oss om IT-infrastruktur