Jeg vil bli kontaktet






Prosjektledelse handler om kompetanse og erfaring, teknikk og talent – og en stor porsjon evne til å kommunisere effektivt med alle involverte.

Webstep har betydelig erfaring på etablering, gjennomføring og terminering av prosjekter. Flere av våre prosjektledere har også erfaring fra prosjektledelse ut over rene IT-utviklingsprosjekter.

Helse Vest gjennomfører en rekke krevende IT-prosjekter, og Helse Vest IKT er en viktig aktør i dette. God prosjektledelse er en viktig suksessfaktor i arbeidet vårt. Webstep har lenge vist god evne til å levere prosjektledere som presterer på høyt nivå i vårt krevende fagmiljø.

Gjertrud Fagerli

Avdelingsleder
Helse Vest IKT

Vår leveranseform åpner for spennende muligheter for kundene våre

Vi kan levere:

  • Stand alone prosjektledere til prosjekter der vi selv ikke leverer konsulenter.
  • Prosjektledere som del av egne eller andres utviklingsteam
  • Tekniske prosjektledere med ansvar for hele eller deler av et prosjekt, på ett eller flere spissområder.

Hvis kundene våre ikke har egen prosjektledelsesmetodikk bruker vi anerkjente, markedsledende metoder.

For ledelse av utviklingsprosjekter i implementasjonsfasen benytter Webstep agile metoder som for eksempel SCRUM. Webstep har flere enn 30 sertifiserte SCRUM-mastere.

Kontakt oss om prosjektledelse