Jeg vil bli kontaktet


God testing handler om å planlegge hva som skal testes, når og hvordan. Desto tidligere man kommer i gang , jo mer vinner man. Webstep leverer på dette viktige området.

Testing handler om å finne avvik og mangler i leveranser. Målet er å redusere risiko for å introdusere uønskede effekter i produksjon. Test kan og bør derfor ikke behandles som en restkategori som skal på dagsorden når alt skal være klappet og klart. De viktigste mål ved test er å finne avvik og mangler så tidlig som mulig i utviklingsprosessen.

Ved planlegging bygger man testbeskrivelser basert på krav og akseptansekriterier samt annen dokumentasjon som beskriver leveransen. Test er med på å verifisere kvaliteten i leveranse, men det underliggende og klare målet, er å redusere risiko.

Webstep har vært med oss å etablere et godt testregime med gode testrutiner. De har også levert operativ testledelse vi er svært godt fornøyd med. Kan anbefales!

Lasse Durucz

Utviklingssjef / R&D Manager
Buypass AS

Godt testarbeid lønner seg

Vår strategi og metode innenfor test, sikrer en trygg framdrift. Følgende aktiviteter er i fokus:

Tidlige testforberedelser
Dette må gjøres så tidlig i prosessen som mulig, og parallelt med utviklingen.

Strukturert testmetode
En god testmetode sikrer forsvarlig planlegging, gjennomføring og avvikshåndtering. Med støtte i et testverktøy i tillegg, er man godt rustet.

Review og inspeksjonsteknikker
Fokuserer på håndtering av dokumentasjon og kodeinspeksjon

Webstep tilbyr dyktige testledere med metodekompetanse, verktøykunnskap og erfaring

Kontakt oss om testledelse