Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Hvorfor er noen team så ekstremt effektive, mens andre ikke fungerer i det hele tatt?

I Webstep som selv jobber for mer enn 150 kunder til enhver tid, henter de to lederkollegene hos Webstep i Oslo, Kjell Ljøstad og Anita Hansen, ut ekstra energi fra å kombinere egen kunnskap om effektive team, med faglig kunnskap på feltet. Det har det nå blitt kurs av.

Bygger på kunnskap og egne erfaringer

– I Webstep har vi kun ti prosent administrative stillinger. Det betyr at få mennesker må få utført mye med de ressursene vi har tilgjengelig. Derfor har vi tenkt mye på dette med teambygging, satt oss grundig inn i tema, lyttet til forskere og jobbet målrettet mot å bygge effektive team internt. Det har gitt oss resultater i form at vi har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass tre år på rad, i tillegg til at vi har hatt gleden av god organisk vekst og gode økonomiske resultater over år, forteller Kjell Ljøstad (s/hv-bildet).

I tillegg til å være daglig leder for Webstep sin avdeling for konsulenter på Microsoft-teknologi, er han også er autorisert innen relasjonsledelse og relasjonskompetanse, fra Relasjonledelse Norge.
– Det har gitt et ekstra puff og faglig grunnlag inn i arbeidet med teamutvikling, sier han.

Resultater gjennom samarbeid

– I kjernen av arbeidet med teambygging ligger bevisst bruk av relasjonskompetanse og kunnskap om hvordan ulik kompetanse utfyller hverandre. I bunn ligger troen på at mennesker produserer de beste resultatene i samarbeid. Kunnskap og modeller for å forstå hvordan mennesker fungerer og ikke fungerer i en arbeidssituasjon, er en bærebjelke i arbeidet vårt. Vi har holdt foredrag på internasjonale konferanser, og gjort rådgivningsoppdrag og analyser, både internt og eksternt. Vi har etter hvert blitt så stødige på dette, at kunder, konkurrenter og andre har invitert oss til å komme og fortelle, sier Kjell.

Avdekker naturlige preferanser hos teammedlemmer

Sammen med kollega og rådgiver Anita Hansen fra Webstep sin avdeling for utleie av prosjekt- og testledere, har han nå koplet relasjonskunnskapen sammen med kunnskaper om hva som kan kjennetegne ulike medlemmer i team. Sammen har de to tatt utfordringen å dele sin kunnskap med andre.

– Vi har kombinert kunnskap om relasjoner med en anerkjent metode for type-indeksering; Jungs type-index, der hensikten er å avdekke naturlige preferanser hos medlemmene i team. Dette gir i sin tur en god oversikt over teamets totale sett av preferanser – og grunnlag for å diskutere hvilke styrker og svakheter teamet har. På denne plattformen blir det langt enklere å finne ut hva man kan gjøre for å fungere bedre sammen, og hvordan man skal håndtere uenigheter og forskjeller, forteller Anita, som tar med seg autorisasjon som JTI-konsulent innen Jungs Type Index og Teamkompasset fra Optimas AS, inn i samarbeidet.

Klare for innsats

Det de har utviklet er blitt så bra at de etter nøye overveielse slipper et kickstart-tilbud inn i team som er nysgjerrige på hva dette kan gjøre for deres team-effektivitet.

– Vi tror at dette kan gi en en kickstart til vesentlig mer effektive team. Vi har en god “startpakke” som gjennom teori og praktiske øvelser introduserer dette feltet til kundene våre. Gir dette mersmak, er vi klare for å ta dette videre derfra, sier de to.

——————————

Nysgjerrig på temaet?

Kontakt Kjell Ljøstad, på telefon: 952 67 129 eller mail kjell.ljostad(a)webstep.no
eller Anita Hansen, på telefon: 982 23 133 eller anita.hansen(a)webstep.no

Relatert / Kontaktpersoner