Hopp til innhold
Tjeneste, prosjekt, navn...

Kontakt oss

Velg sted

Webstep raskt oppe med Bergens største Business Intelligence-miljø

Business Intelligence er et av de raskest voksende IT-segmentene i verden. I praksis handler det om å bruke IT til å analysere tall og fakta for å se sammenhenger, finne muligheter og treffe gode beslutninger.

Konsekvens av tidligere IT-investeringer

– Business Intelligence åpner for å økonomisere med krefter og penger. For et forsikringsselskap handler det om å kunne beregne riktig risiko, for en bank å kunne mappe riktige kunder mot riktige produkter og for et sykehus kan det være å skaffe seg nok kunnskap til å planlegge den daglige driften, forklarer Joar Krohn, daglig leder i Webstep Innsikt Bergen AS, som ser på BI-eksplosjonen som en helt naturlig konsekvens av år med generelle IT-investeringer, både i næringslivet og det offentlige.

Jakter konkurransefortrinn


– Det er klart at det er enklere å treffe riktige beslutninger på markeds- og salgsbudsjettet hvis du kjenner til helt avgjørende sammenhenger. Selger du kraft har du stor nytte av å vite hvilke kraftprodukter som er mest aktuelle for kundene du snakker med eller hvorfor de har skiftet mellom avtaler i det siste. For en kommunaldirektør må du forstå demografisk utvikling fordi dette er avgjørende for forsvarlig planlegging. Dataene som kan fortelle deg dette, er vi eksperter på å finne og behandle. Vi kan bidra med å skape innsikt og konkurransefortrinn. Dette er det etterspørsel etter – også i tøffere tider, sier Krohn.BI-markedet i kraftig vekst

– Flere og flere ønsker å spisse satsningen sin på BI. Markedet i Bergen har eksplodert det siste halve året. Vi er allerede inne i mediabransjen, energi, shipping, bank og forsikring, offshore og eiendom, og opplever at behovene går på tvers av sektorer og bransjer. Nå skulle vi veldig gjerne hatt enda flere ansatte. Vi rekrutterer alt vi klarer, men etterspørselen er enda større. Det er moro at det går så bra, selv om det er frustrerende ikke å kunne hjelpe alle med en gang, forklarer Krohn.

Med sine rene BI-miljøer i Oslo og Bergen, har Webstep mer enn 50 ansatte på dette fagfeltet.
– Webstep har vært en pioner i å skape nytte gjennom IT-tjenester siden selskapet ble etablert i Bergen i 2000. Nå er vi en del av et konsern med nesten 400 ansatte fordelt på syv byer. Mer enn 50 av oss er spisset mot BI, avslutter Joar Krohn.

Relatert / Kontaktpersoner

Vedlagte filer